You are here: Home Ysgolion Lleol yng Ngheredigion

Ysgolion Lleol yng Ngheredigion

Mae’r broses o ddewis ysgol ar gyfer eich plentyn yn gallu ymddangos yn broses braidd yn frawychus, ond gallai cychwyn eich gwaith paratoi a chynllunio yn gynnar eich helpu i wneud dewis doeth.

Pan fyddwch yn gwybod pa ysgolion sydd gerllaw, dylech gael gafael ar gymaint o wybodaeth ag y gallwch amdanynt.

Ysgolion – Cyngor Sir Ceredigion

Ysgolion Cynradd yng Ngheredigion

Ysgolion Uwchradd a Chyfun yng Ngheredigion

Ysgolion 3 – 19 yng Ngheredigion

 

Gwefanau Ysgolion Ceredigion

Aberaeron

Aberbanc

Aberteifi

Beulah

Bro Pedr

Coed Y Bryn

Comins Coch

Craig yr Wylfa

Cwrtnewydd

Llanafan

Llanarth

Llanddewi Brefi

Llandysul

Llanwennog

Llanwnnen

Penllwyn

Penrhyncoch

Plascrug

Pontrhydfendigaid

Rhydypennau

Talybont

Tregaron

Y Dderi

Ysgolion Uwchradd Ceredigion

Aberaeron

Aberteifi

Dyffryn Teifi

Penglais

Penweddig

Tregaron

Bro Pedr

 

Gwefannau defnyddiol sy’n cynnig cymorth am y broses o ddechrau mynychu ysgol:

Family Lives