You are here: Home Home Local Information Local Papers

Local Papers

Cambrian News 

Tivy Side  

A Papur Bro is a Welsh community newspaper that is published monthly and is usually produced by volunteers.  Ceredigion has nine monthly papers produced on a weekly basis.  They are:

Clonc - Cellan, Llanbedr Pont Steffan, Llanbedr Wledig, Llanfair Clydogau, Llangybi, Llanllwni, Llanwenog, Llanwnnen, Llanybydder, Llanycrwys ac Uwch Gaeo a Phencarreg.

Llais Aeron – Cilcennin, Ciliau Aeron a Neuaddlwyd, Cribyn, Dihewyd, Talsarn, Temple Bar, Felinfach, Nebo, Cross Inn a Bethania, Ffosyffin.

Papur Pawb- Tal-y-bont, Taliesin a Tre’r Ddôl.

Y Barcud – Bro Tregaron. Tregaron yn y Gogledd, Gaer Fawr a’i chymdogion, bryniau Bwlchllan i’r De

Y Ddolen – Pumlumon, Cwmystwyth i Gwm Wyre

Y Gambo – De-orllewin Ceredigion o’r Ferwig at Aber yr Afon Teifi yn y De.

Y Garthen-  Llandysul , Capel Dewi, Beulah, Pontsian, Pencader, Bryn Iwan, Drefach Felindre, Saron, New Inn, Rhydlewis, Prengwyn, Maesmeillion, Tregroes, Castell Newydd Emlyn, Rhos / Capel Iwan, Llanfihangel -ar-Arth, Gwyddgrug, Hermon.

Y Tincer- Genau’r-glyn, Trefeurig, Tirymynach, Y Borth a phlwyf Melindwr

Yr Angor – Aberystwyth, Waunfawr, Penparcau, Commins Coch, Llanbadarn Fawr.