Newyddion

Awgrymiadau Anhygoel: Amser Sgrin a Chwarae Digidol

awgrymiadau anhygoel – amser sgrin

Tîm Allgymorth Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion ar rhestr fer Gwobr arbennig

Mae Tîm Allgymorth Gwasanaeth Ieuenctid Cyngor Sir Ceredigion ar restr fer Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid Llywodraeth Cymru yn y categori ‘Hyrwyddo Sgiliau Cyflogadwyedd’.        Mae Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid yn gyfle i gydnabod a dathlu prosiectau gwaith ieuenctid a gweithiwyr ieuenctid eithriadol ar draws Cymru. Mae Rebecca Champ a Gwenllian Evans wedi eu [...]

Cylch Chwarae Aberporth yn cael eu cydnabod mewn gwobrau o ragoriaeth!

Cylch Chwarae Dwyieithog Aberporth yn cael eu cydnabod mewn gwobrau o ragoriaeth! Gwnaeth Cylch Chwarae Dwyieithog Aberporth fynychu noson wobrwyo cyntaf ESTYN yng ngwesty Park Plaza yng Nghaerdydd ym mis Mawrth. Nhw oedd yr unig sefydliad o Geredigion i gael eu harddel am rhagoriaeth ac yr unig cylch chwarae o Gymru i fynychu y noson [...]

Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion – Bwriad i gael Darpariaeth Symudol i Ieuenctid yng Ngheredigion

Bwriad i gael Darpariaeth Symudol i Ieuenctid yng Ngheredigion Mae gwasanaeth ieuenctid Ceredigion, drwy ymgynghori gyda 100 o bobl ifanc a grwpiau cymunedol, ynghyd â’r profiadau a gafwyd dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf yn trafod gyda chymunedau, yn gweld bod angen hyrwyddo gwasanaeth mwy gweithredol Mae Ceredigion yn sir wledig, gydag amrwyiol rwystrau a phroblemau [...]

Arolwg i ddeall y galw am ofal plant yn Nhregaron

Cafodd arolwg cymunedol yn Nhregaron ei gynnal yn 2016 ac un o’i ganfyddiadau allweddol oedd y ffaith bod yna brinder darpariaeth gofal plant ar gyfer pobl sy’n byw yn ac o amgylch y dref. Rydym yn awyddus i gael gwybod mwy am yr hyn hoffai bobl gael a dyna pam ein bod yn cynnal yr [...]

Dewch yn warchodwr plant cofrestredig yng Ngheredigion

Dewch yn warchodwr plant cofrestredig yng Ngheredigion     Ydych chi’n awyddus i roi’r dechrau gorau mewn bywyd i blant ac am yrfa sy’n gweithio gyda’ch ymrwymiadau teuluol? Efallai bydd gyrfa fel gwarchodwr plant yn berffaith i chi.     Ydych chi’n awyddus i roi’r dechrau gorau mewn bywyd i blant ac am yrfa sy’n [...]

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion – #CyfnewidfaSyniadau

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion yn cynnal Sesiynau Galw Heibio ar draws y Sir ar nifer o ddyddiadau gwahanol. Maen nhw’n ceisio rhoi siawns i bobol Ceredigion dweud ei dweud ynglŷn ar beth fyddent eisiau gweld y BGC yn canolbwyntio arno dros y pum mlynedd nesaf. Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r dyddiadau, lleoliadau ac [...]

Dyfodol Disglair – NVQ Level 3 mewn Gofal Chwarae

Chwilio am gyfle yn lleol i hyfforddi ar gyfer NVQ Lefel 1, 2, 3 neu 5 mewn Gofal Plant? A beth am gymhwyster newydd NVQ  Level 3 mewn Gofal Chwarae trwy ITec? Bydd y cwrs yn cychwyn yn Ionawr 2017- AM DDIM! Am wybodaeth bellach plîs welwch yr atodiad isod http://fis.ceredigion.gov.uk/wp-content/uploads/2016/12/poster-CANOLFAN-HYFFORDDI2.pdf

Amser i Newid Cymru

Amser i Newid Cymru Amser i Newid Cymru yw’r ymgyrch genedlaethol gyntaf i roi diwedd ar y stigma a’r gwahaniaethu a wynebir gan bobl â phroblemau iechyd meddwl.

Cwrs Ar yr Ymennydd mae’r Bai!

Cwrs ar yr ymennydd mae’r bai! 9fed a 10fed o Dachwedd Ffurflen hunan ddymuniad am Ar yr ymennyd mae’r bai