You are here: Home Canolfan Deuluoedd

Canolfan Deuluoedd

Mae pump Canolfan Deuluol yng Ngheredigion, y maent wedi’u lleoli yn Borth, Penparcau, Llanbedr Pont Steffan, Llandysul a Tregaron ac y maent oll yn cael cymorth rheolaidd gan Blant Dewi er mwyn sicrhau eu bod yn gynaliadwy, eu bod yn darparu gwasanaethau o ansawdd uchel a’u bod yn diwallu anghenion eu cymuned.  Mae Plant Dewi yn gyfrifol am Rwydwaith y Canolfannau Teuluoedd.  Mae pob Canolfan Deulu yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd, o gyrsiau rhianta, sesiynau iaith a chwarae, i goginio a sesiynau celf a chrefft. 

Mae manylion cyswllt Plant Dewi fel a ganlyn:

 Ffôn:  01267 221551

E-bost:  emma@plantdewi.co.uk