You are here: Home Bwletin GGiD

Bwletin GGiD

Croeso i fwletin wythnosol Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Ceredigion.  Os hoffech hysbysebu digwyddiad/erthygl/newyddion ar y bwletin mae croeso i chi anfon y wybodaeth i fis@ceredigion.gov.uk

Mae angen i ni dderbyn y wybodaeth erbyn canol dydd ar ddydd Llun er mwyn i ni sicrhau bod y wybodaeth yn cael ei chynnwys yn y rhifyn nesaf.  A wnewch chi hefyd sicrhau bod  yr erthygl yn ddwyieithog, diolch.