You are here: Home Adref Yr Iaith Gymraeg Cymorth Cyfiethu

Cymorth Cyfiethu

Ydych chi’n sefydliad gwirfoddol yn cael anhawster cyfieithu dogfennau?  Os felly, gall y cwmniau canlynol rhoi rhywfaint o gymorth I chi. 

Estyn Llaw – Sefydlwyd Cynllun Estyn Llaw yn 2000 a’r nod yw i gynnig cefnogaeth ac arweiniad i fudiadau gwirfoddol a chymunedol i gynyddu eu defnydd o’r Gymraeg, ac i annog gwirfoddoli ymhlith siaradwyr Cymraeg. Mae Estyn Llaw yn gweithio gyda mudiadau bach a mawr ymhob cwr o Gymru. Mae’n cynnig gwasanaethau hyfforddiant a datblygu amrywiol i’r 3ydd sector er mwyn galluogi darparwyr gwasanaethau i allu gwneud hynny yn newis iaith y defnyddiwr.

Cofiwch ei bod yn well i geisio defnyddio’r iaith Gymraeg, yn hytrach na pheidio defnyddio o gwbl.  Peidiwch â phoeni os byddwch yn gwneud camgymeriad!

 Os oes angen unrhyw gyngor a chymorth pellach mae croeso i chi gysylltu â’r fenter iaith Gymraeg ar gyfer Ceredigion Cered, cered@ceredigion.gov.uk