You are here: Home Adref Yr Iaith Gymraeg Cered

Cered

Cered

Mae’r wefan yma yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am waith CERED, Menter Iaith Ceredigion. Bydd y dudalen newyddion yn eich cadw mewn cysylltiad a gwaith CERED yng Ngheredigion, a’r adrannau eraill yn son yn fanylach am nifer o’r prosiectau.

Gweithredir prosiectau ar draws ystod eang o feysydd, a’r cyfan yn cyfrannu at hyrwyddo cymunedau a rhwydweithiau Cymraeg hyfyw, a chynnal a chynyddu’r defnydd o’r Gymraeg ar draws Ceredigion.

Pobl yn eu cymunedau
Ymchwil
Plant a phobl ifanc
Y Gymraeg mewn busnes
Hamdden a chwaraeon
Cynghori a darparu gwybodaeth

Os y carech chi gyfrannu a chynorthwyo gydag unrhyw agwedd o waith CERED, cysylltwch â ni am sgwrs.