You are here: Home Adref Ymwadiad

Ymwadiad

Er y gwnaethpwyd pob ymdrech i sicrhau cywirdeb y wybodaeth a ddarparwyd, ni all y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Ceredigion fod yn gyfrifol nac yn atebol am unrhyw gamgymeriadau.  Argymhellir eich bod yn cadarnhau’r manylion gyda darparwyr bob amser, er mwyn sicrhau bod eu gwasanaeth yn bodloni’ch gofynion.  At hynny, ni all y Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd Ceredigion argymell neu gymeradwyo unrhyw un o’r darparwyr a restrwyd.

Nid yw Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Ceredigion yn gyfrifol am gynnwys safleoedd rhyngrwyd allanol.