You are here: Home Adref Proffesiynol Ceredigion Cynllun Integredig Sengl

Ceredigion Cynllun Integredig Sengl

 Mae Plant a Phobl Ifanc yn hynod o bwysig i bobl Ceredigion, ac i’r rhai sy’n trefnu ac sy’n darparu gwasanaethau ar eu cyfer.

Er mwyn cynllunio gwasanaethau i Blant a Phobl Ifanc mewn ffordd effeithlon, mae’r asiantaethau yng Ngheredigion yn dod ynghyd mewn nifer o bartneriaethau statudol. Y brif bartneriaeth y mae ganddi gyfrifoldeb cyffredinol yw Partneriaeth Fframwaith Plant a Phobl Ifanc Ceredigion sy’n gweithio yn unol â’r Datganiad o Weledigaeth isod y cytunwyd arno:

Byddwn yn cydweithio i wella’r cyfleoedd i bob plentyn, pob person ifanc a phob teulu i fwynhau bywyd, i ddysgu, i ffynnu ac i dyfu i fod yn ddinasyddion iach, hyderus a galluog.

Ceredigion Cynllun Integredig Sengl