You are here: Home Adref Gofal Plant Meithrinfeydd Dydd

Meithrinfeydd Dydd

Cliciwch yma am restr Meithrinfeydd Dydd

Mae Meithrinfeydd Dydd yn darparu addysg a gofal diwrnod llawn i blant mor ifanc â chwe wythnos oed i blant pump oed sydd ar fin cychwyn yn yr ysgol. Gall Meithrinfeydd Dydd fod yn rhai dan reolaeth breifat, rheolaeth gymunedol, rheolaeth cyngor neu reolaeth gwasanaethau gweithlu. Fodd bynnag, rhaid iddynt oll fod yn gofrestredig a’u harolygu gan AGGCC yn rheolaidd, ac mae’n rhaid iddynt gydymffurfio â chanllawiau llym ynghylch cymarebau staff/plant. Rhaid bod gan y staff y cymwysterau perthnasol ym maes gofal plant neu mae’n rhaid iddynt fod yn gweithio tuag at eu sicrhau.

Mae mwyafrif y meithrinfeydd ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8am a 6pm, ac mae rhai yn cynnig gwasanaeth casglu a dychwelyd gan ddarparu gofal cyfan gwbl i blant ysgol.