You are here: Home Adref Gofal Plant Help gyda chostau Gofal Plant Gwybodaeth bellach am help gyda chostau gofal plant

Gwybodaeth bellach am help gyda chostau gofal plant

Am ragor o wybodaeth am ‘Help gyda Chostau Gofal Plant’, trowch at y gwefannau canlynol:

Llinell gymorth Credyd Treth Cyllid y Wlad

Mae gwefan Cyllid y Wlad, sy’n esbonio credydau treth, yn cynnwys cyfleuster cyfrifo er mwyn eich helpu i gyfrifo faint y bydd gennych yr hawl i’w gael.

Rhif ffôn:        0845 300 3900

Gwefan:          CaThEM – Cyfleuster Cyfrifo Credydau Treth

 

Dylech gynnwys y taflenni treth Gwaith y maent eisoes ar y wefan, yma. 

Ymddiriedolaeth Gofal Dydd

Yr Ymddiriedolaeth Gofal Dydd yw’r elusen gofal plant genedlaethol sy’n ymgyrchu dros ofal plant fforddiadwy o ansawdd ar gyfer pob plentyn 0 – 14 oed.  Mae’r wefan yn cynnwys nifer o daflenni ffeithiau defnyddiol i rieni.

Rhif ffôn:        020 7840 3350

Gwefan:         Ymddiriedolaeth Gofal Dydd


Working Families

Mae Working Families yn helpu rhieni i sicrhau cydbwysedd gwell rhwng cyfrifoldebau yn y cartref ac yn y gwaith.

Taflenni Ffeithiau Working Families ynghylch Cyllid a Budd-daliadau (nid oes cyswllt ar gael)


Rhif ffôn:        0800 013 0313

E-bost:           office@workingfamilies.org.uk

Gwefan:         Working Families

 

Llinell Gymorth Gingerbread ar gyfer Rhieni Sengl

Cyngor arbenigol a chymorth ymarferol i rieni sengl ynghylch materion gan gynnwys:  cynhaliaeth, credydau treth, budd-daliadau, gwaith, addysg, hawliau cyfreithiol, gofal plant a gwyliau.

Rhif ffôn:         0808 802 095

Gwefan:         Gingerbread

 

Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol

Cyngor cynhwysfawr a diduedd AM DDIM er mwyn eich helpu i reoli’ch arian.

Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol

 

Canllaw i Rieni ar Arian

Adran gynhwysfawr i rieni gan gynnwys hawliau, cyfleuster cyfrifo costau baban a help wrth gynllunio cyllideb

Canllaw i Rieni ar Arian