You are here: Home Adref Gofal Plant Help gyda chostau Gofal Plant Credyd Treth Plant

Credyd Treth Plant

Taliad yw hwn er mwyn cynorthwyo teuluoedd y maent yn cynnwys plant.  Nid oes yn rhaid i chi fod yn gweithio er mwyn ei hawlio.

Telir Credyd Treth Plant yn uniongyrchol i fanc y person yn y teulu y maent yn bennaf gyfrifol am edrych ar ôl y plentyn/plant.  Fe’i telir yn ychwanegol i’r Budd-dal Plant ac unrhyw Gredyd Treth Gwaith.

Gallech gael Credyd Treth Plant ar gyfer pob plentyn yr ydych yn gyfrifol amdanynt os ydynt:

  • dan 16 oed
  • dan 20 oed ac yn cael addysg neu hyfforddiant cymeradwy

Nid oes angen i chi fod yn gweithio er mwyn hawlio’r Credyd Treth Plant.

Byddwch yn cael arian ar gyfer pob plentyn sy’n gymwys ac ni fydd y Credyd Treth Plant yn effeithio ar eich Budd-dal Plant.

Bydd y swm y byddwch yn ei gael yn dibynnu ar eich amgylchiadau – mae modd i chi ddefnyddio CaThEM – Cyfleuster Cyfrifo Credydau Treth er mwyn cyfrifo’r swm.

Os byddwch yn gymwys i gael Cymhorthdal Incwm neu Lwfans Ceisio Gwaith wedi’i Seilio ar Incwm, byddwch yn gymwys i gael uchafswm y Credyd Treth Plant ar gyfer eich plant.  Ar ôl i chi wneud cais, dylech adrodd am unrhyw newidiadau ar unwaith er mwyn osgoi cael eich talu ormod neu ddim digon.

Mae modd i chi gael gwybodaeth am eich cymhwystra i gael Credydau Treth trwy droi at y gwefannau canlynol neu ffonio llinell gymorth y Credydau Treth:

 

CaThEM – Credydau Treth

CaThEM – Cyfleuster Cyfrifo Credydau Treth

CaThEM – A ydw i’n gymwys i gael credydau treth?

Llinell Gymorth Credydau Treth:  0345 300 3900

Am wybodaeth gyffredinol ynghylch credydau treth

Oriau agor

8.00 am tan 8.00 pm, dydd Llun i ddydd Gwener
8.00 am tan 4.00 pm ar ddydd Sadwrn
Ar gau ddydd Sul, Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan

 

Gov.uk – Credyd Treth Plant

Gov.UK – Sut y mae modd hawlio credydau treth plant?