You are here: Home Adref Gofal Plant Help gyda chostau Gofal Plant Credyd Treth Gwaith

Credyd Treth Gwaith

Taliad yw hwn er mwyn ychwanegu at enillion pobl sy’n gweithio (os ydynt yn gyflogedig neu’n hunangyflogedig) ac y mae eu hincwm yn isel.  Mae modd talu Credyd Treth Gwaith i rieni sengl y maent yn gweithio o leiaf 16 awr yr wythnos, neu i gyplau y mae ganddynt blant ac y mae’r ddau ohonynt yn gweithio 16 awr yr wythnos neu fwy.  Ni fydd modd i chi gael y Credyd Treth Gwaith os nad ydych yn gweithio.

Gallech gael y Credyd Treth Gwaith:

  • os ydych yn 16 oed neu’n hŷn
  • os ydych yn gweithio nifer benodol o oriau bob wythnos
  • os ydych yn cael eich talu am y gwaith yr ydych yn ei wneud (neu’n disgwyl cael eich talu amdano)
  • os yw’ch incwm dan lefel benodol

Mae swm sylfaenol y Credyd Treth Gwaith yn werth hyd at £1,920 y flwyddyn – gallech gael mwy (neu lai), gan ddibynnu ar eich amgylchiadau a’ch incwm.

CaThEM – Credyd Treth Gwaith, y manylion sylfaenol

CaThEM – Beth sy’n cyfrif fel gwaith ar gyfer Credydau Treth Gwaith?

CaThEM – Credydau Treth,  Pwy sy’n gymwys?

Llinell Gymorth Credyd Treth Cyllid y Wlad

Gwefan Cyllid y Wlad, sy’n esbonio credydau treth ac sy’n cynnwys cyfleuster cyfrifo er mwyn eich helpu i gyfrifo’r swm y bydd gennych yr hawl i’w gael.

Rhif ffôn:       0345 300 3900

Elfen gofal plant Credyd Treth Gwaith