You are here: Home Adref Gofal Plant Gwarchodwyr Plant Cyngor Treth i Ofalwyr Plant

Cyngor Treth i Ofalwyr Plant

Mae Cyllid a Thollau EM wedi datblygu nifer o gwe-seminarau e-ddysgu.  Mae’r rhain yn fyw ac yn rhyngweithiol, gan alluogi cyfranogwyr i ofyn cwestiynau a chael atebion yn uniongyrchol oddi wrth CThEM mewn amser real, ac oherwydd eu bod ar gael ar-lein, gellir cael mynediad iddynt o gartref y gofalwyr eu hunain, ac maent yn rhad ac am ddim.

Gweithio i chi’ch hun?
oes gyda chi llawer o gwestiynau am y dreth, Yswiriant Gwladol, cofnodion busnes a threuliau? Os felly, mae cyrsiau e-ddysgu CThEM ar gyfer chi.

Sut y gall helpu
Gall cynnyrch eDdysgu datblygu eich hyder yn y meysydd yma drwy arwain chi drwy’r ffordd i gychwyn arni.  Ceir awgrymiadau defnyddiol gan eraill sydd wedi bod yn lle rydych chi nawr ac astudiaethau achos ymarferol i’ch helpu chi ar hyd y ffordd.