You are here: Home Adref Gofal Plant Grwpiau Rhieni a Babanod / Cylchoedd Ti a Fi

Grwpiau Rhieni a Babanod / Cylchoedd Ti a Fi

 Cliciwch yma am restr grwpiau ti a fi

Mae’r rhain ar gyfer plant dan 2½ oed fel arfer ac maent yn cynnig cyfleodd chwarae i’r plentyn a chyfleoedd cymdeithasu i rieni, ond mae’n rhaid i’r rhiant/gofalwr aros gyda’r plentyn trwy gydol y sesiwn. Mae’n fan delfrydol i rieni a gofalwyr gyfarfod a gwneud ffrindiau newydd, i drafod gofal plant a materion ynghylch rhianta, ac i fanteisio ar wybodaeth berthnasol. Mae hefyd yn cynnig amgylchedd hapus, diogel ac ysgogol i blant gyfarfod, cymdeithasu a chwarae.

Mae Mudiad Meithrin a PPA Cymru yn cynnal Cylchoedd Ti a Fi/Grwpiau Rhieni a babanod yng Ngheredigion.

Cylchoedd Meithrin

Mudiad ysgolion meithrin cylch ti a fi