You are here: Home Adref Gofal Plant Grwpiau Chwarae/ Cylchoedd Meithrin

Grwpiau Chwarae/ Cylchoedd Meithrin

Cliciwch yma am Gylch Meithrin neu Grwp Chwarae yng Ngheredigion 

Mae grwpiau chwarae dan oed ysgol yn cynnig amgylchedd chwarae diogel ac ysgogol i blant rhwng 2½ a 5 oed, yn bennaf yn ystod tymhorau ysgol yn unig.  Cofrestrir rhai hefyd i ddarparu addysg blynyddoedd cynnar.

Rhaid i grwpiau chwarae gofrestru gydag AGGCC.  Mae’r sesiynau yn para oddeutu dwy i dair awr a bydd y grwp chwarae yn rhedeg rhwng dwy a deg sesiwn.  Mae nifer ar agor bum bore yr wythnos ac mae rhai yn cynnig sesiynau prynhawn hefyd.  Eu nod yw sicrhau bod plant yn dysgu ac yn chwarae mewn grwpiau bach gan ddysgu datblygu mewn ffordd gymdeithasol, emosiynol, deallusol a chorfforol.

Mae Mudiad  Meithrin a Cymdeithas Darparwyr Cyn-ysgol Cymru yn cynnal Cylchoedd Meithrin/grwpiau chwarae yng Ngheredigion.