You are here: Home Adref Gofal Plant Cynhwysiant mewn Sefydliadau Gofal Plant

Cynhwysiant mewn Sefydliadau Gofal Plant

 Cynhwysiant a Mudiad Meithrin

Nod Mudiad Meithrin yw sicrhau cyfle i bob plentyn elwa o brofiadau a gweithgareddau blynyddoedd cynnar yn ei gymuned leol.

Mae Mudiad Meithrin wedi ymrwymo i’r egwyddor o gynhwysiant. Mae’n credu bod plant waeth beth fo’u hangen yn elwa o brofiadau yn y cylchoedd a’r darpariaethau eraill. Mae’r Mudiad felly yn croesawu plant ag anghenion ychwanegol i’n holl ddarpariaethau.

Er mwyn sicrhau adnabyddiaeth ac ymyrraeth gynnar mae gan un aelod o staff ymhob darpariaeth gyfrifoldeb am sicrhau bod anghenion y plant yn cael eu diwallu. Mae’r unigolion yma yn gweithio yn agos gyda Chysylltwyr y Cynlluniau Cyfeirio.

http://www.meithrin.co.uk/cynhwysiant/

 

 

 

 

Cynhwysiant mewn Sefydliadau Gofal Plant

 

Cynllun Ymuno

 

Beth yw YMUNO?

Mae YMUNO Ceredigion yn anelu i:

  • Gefnogi lleoliadau cofrestredig fel y gall pob plentyn a pherson ifanc fynychu clybiau ar ôl ysgol , clybiau gwyliau neu sesiynnau chwarae mynediad agored dim ots pa anghenion ychwanegol sydd ganddynt;
  • Gall YMUNO gefnogi’r lleoliadau hyn I ddarparu mwy o staff i gefnogi plant a phobl ifanc ag anghenion ychwanegol;
  • Gall hyn gynorthwyo rhieni a gofalwyr y plant yma fynd i waith, addysg neu hyfforddiant