You are here: Home Adref Gofal Plant Crèches

Crèches

  • Mae Crèches yn cynnig trefniant gofal plant byr, sesiynol neu dros dro i alluog rhieni i fynd i siopa, mynychu cynadleddau neu ddigwyddiadau hyfforddi. Maent yn darparu man chwarae i grwp bach o blant y mae eu rhieni yn brysur yn gwneud rhywbeth arall, ond maent yn yr un eiddo o hyd.

Rhaid bod meithrinfeydd yn gofrestredig os ydynt yn cymryd plant dan 8 oed, os ydynt yn cynnig gwasanaeth am 2 awr y dydd neu fwy ac am 6 diwrnod y flwyddyn neu fwy.