You are here: Home Adref Iechyd a Lles Yr Adrannau Brys (A & E) Ysbytai

Yr Adrannau Brys (A & E) Ysbytai

Ceir Adrannau Damweiniau ac Achosion Brys yn y rhan fwyaf o ysbytai.

Maent yn helpu pobl sy’n dangos arwyddion eu bod yn sâl iawn neu wedi’u hanafu’n wael.

Os byddwch yn ffonio 999 ac yn dweud wrth y cysylltwr bod yna argyfwng meddygol, anfonir cerbyd ymateb i’ch lleoliad.

GIG Cymru – Gwasanaethau Iechyd Lleol