You are here: Home Adref Iechyd a Lles Y Frech Goch

Y Frech Goch

 

Y Frech Goch – diogelu eich plant rhag y frech goch drwy’r brechiad MMR

 

Mae nifer y plant sy’n dal y frech goch yn y DU ar ei uchaf ers dros ddeng mlynedd. Er mwyn i’ch plentyn gael ei ddiogelu, mae’n rhaid iddo gael dau ddos o’r brechiad MMR.

Y Ffrech Goch: Y Ffeithiau

Newyddion Frech Goch

Gwybodaeth gan Iechyd Cyhoeddus Cymru

Y Ffrech Goch: Gwybodaeth O GIG Cymru

Iechyd Cymru – GIG Gwybodaeth diweddaraf am y frech goch

Y Ffech Goch - Llyfryn gwybodaeth i rieni