You are here: Home Adref Iechyd a Lles Imiwneiddio

Imiwneiddio

Imiwneiddio plant

Babanod

Canllaw ar yr holl imiwneiddiadau rheolaidd ar gyfer babanod hyd at 13 mis oed.

Llywodraeth Cymru - Canllaw y gellir ei lawrlwytho ar imiwneiddio plant ar gyfer babanod hyd at 13 mis oed.

Imiwneiddio Plant 

I blant dan oed ysgol

Imiwneiddio plant dan oed ysgol a chanllaw ar y brechiadau rheolaidd i blant tair blwydd a phedwar mis oed.

Llywodraeth Cymru - Canllaw y gellir ei lawrlwytho ar y brechiadau i blant tair blwydd oed a phedwar mis oed

 

Imiwneiddiadau plant dan oed ysgol 

 

Llywodraeth Cymru - Canllaw y gellir ei lawrlwytho ar frechiadau i blant oedran ysgol uwchradd

 

Imiwneiddiadau plant oedran ysgol uwchradd  

 

Y ffeithiau am y frech goch

Llywodraeth Cymru - Taflen wybodaeth ddwyieithog ar ffeithiau a pheryglon y frech goch

 

Y Frech Goch

Sut i ddiogelu eich baban rhag Hepatitis B

y gellir ei drosglwyddo o’r fam i’r baban yn ystod genedigaeth.

Llywodraeth Cymru -  Sut i ddiogelu eich baban rhag Hepatitis B

BCG a’ch baban neu’ch plentyn – amddiffyn eich baban rhag TB

Llywodraeth Cymru - Amddiffyn babanod rhag TB

 

NHS – Brechiadau

Mae’r GIG yn cynnig sawl brechiad am ddim i bawb yn y DU – mae canllaw’r GIG yn rhoi rhestr wirio i chi a’ch teulu o’r brechiadau sydd ar gael a’r oed y dylech eu cael yn ddelfrydol.

 

NHS - Canllaw’r GIG ar frechiadau i chi a’ch teulu

Brechiadau   (ddym ond ar gael yn Saesneg)