You are here: Home Adref Iechyd a Lles Hunan Laddiad

Hunan Laddiad

Mythau a ffeithiau ynglŷn â hunanladdiad

  • Does dim troi’n ôl – mae hunanladdiad yn weithred derfynol.
  • Does dim dewis ar ôl marwolaeth felly ‘dewiswch fywyd’.
  • Weithiau nid yw’r sawl sy’n ceisio cyflawni hunanladdiad yn marw ond mae’n niweidio’i gorff i’r fath raddau fel ei bod yn amhosib cael adferiad llwyr.
  • Nid ellir dod yn ôl. Does dim ail gyfle.
  • Allwch chi ddim bod yn farw am ychydig bach yn unig ac wedyn dod yn ôl i gael te gyda’ch mam.
  • Allwch chi ddim rhoi cynnig arni a disgwyl y bydd popeth yn iawn. Mae’n llinell denau iawn rhwng bywyd a marwolaeth.
  • Gall effaith hunanladdiad ar deulu a ffrindiau fod yn llethol. I’r rheiny a adewir ar ôl i ymdopi â’r sefyllfa y mae hunanladdiad anoddaf.
  • Rydych wedi atal pobl eraill rhag eich helpu am byth.
  • Fyddwch chi byth o gwmpas i helpu pobl eraill a all fod yn teimlo’r un mor wael ag yr ydych chi wedi bod yn teimlo.
  • Gellir atal nifer o achosion o hunanladdiad. Nid dyma’r canlyniad anochel i rywun ifanc mewn trallod sy’n mynd trwy amser anodd.