You are here: Home Adref Iechyd a Lles Alcohol a Chyffuriau

Alcohol a Chyffuriau

Drug Aid: Choices

Ydych chi o dan 18 ac yn byw yng Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion

Gallwch dderbyn gwybodaeth a chefnogaeth ar gyfer alcohol, cannabis a/ neu unrhywbeth sylwedd arall.

Gall y cymorth hwn gynnwys:

Sesiynau 1:1 Gyda’ch Gweithwyr hyn (Gwryw neu fenyw)

Cymorth a chefnogaeth i gael mynediad at asiantaethau eraill

Gwaith Grwp, Gan Gynnwys Addysg Cyfoedion, Grwpiau Gweithgaredd, Sgiliau Bywyd

Gwaith Teulu

DDAS Ceredigion

Cefnogaeth Teulu a gofalwyr

Mae teuluoedd a ffrindiau o bobl sydd yn defnyddio cyffuriau angen cymorth yr un fath a’r defnyddwyr eu hunain. Gall y cymorth yma ymestyn i deulu agos, gofalwyr, cymdogion, ffrindiau, gweithwyr cefnogi ac unrhyw un arall yn y rhwydwaith o amgylch y person sy’n defnyddio cyffuriau. Rydym yn cynnig pecynnau triniaeth cynhwysfawr i deuluoedd, ffrindiau a gofalwyr sy’n cynnwys:

  • PACT (Hyfforddiant rhiant a gofalwr)
  • Cefnogaeth Strwythyrol
  • Cefnogaeth a chyngor dros y Ffon
  • Cefnogaeth Grwp cyfoed
  • Cydgymorth

Lle’n briodol, mae DDAS yn annog unigolion sy’n poeni am y defnyddiwr i fod yn rhan o’r pecyn cymorth i’r defnyddiwr.

Gallwch gysylltu gyda ni yn:
25 Rhodfa’r Gogledd,
Aberystwyth,
SY23 2JN

Ffôn:  03303 639 997

E-bostconfidential@d-das.co.uk

Cliciwch fan hyn am fwy o wybodaeth am DDAS (Saesneg yn unig ar hyn o bryd)

 

Talk to Frank

 

 

 

 

Mae Frank yn helpu chi cael y wybodaeth yr ydych chi eisiau gwybod am gyffuriau a’r gwybodaeth efallai nad ydych yn ymwybodol ohono. Am gyngor cyfeillgar a cyfrinachol , siaradwch gyda Frank.

DAN247

Mae gan DAN 24/7 (gwefan annibynnol ddwyieithog a ariennir gan Lywodraeth Cymru) wybodaeth gyfrinachol, gywir a chyfredol am wahanol fathau o gyffuriau a ffynonellau cymorth a chefnogaeth.  Mae hefyd yn cynnwys amrywiaeth o daflenni y gellir eu hanfon am ddim i unrhyw un sy’n byw yng Nghymru.  Mae’r Llinell Gymorth Cyffuriau a’r Llinell Gymorth Alcohol ar agor 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn ac yn cael eu rhedeg gan weithredwyr sydd wedi eu hyfforddi’n llawn.

 

Ffon di-dal
0808 808 2234

Neu tecstiwch DAN i
81066

 Mae Adfam yn darparu cefnogaeth a chyngor i deuluoedd y mae cyffuriau ac alcohol yn effeithio arnynt http://www.adfam.org.uk/families

 

 

 

 Tŷ Hywel - Canolfan Adnoddau ar-lein ynghylch Ffordd Iach o Fyw

 

  Tŷ Hywel – Taflen Gymorth Alcohol