You are here: Home Adref Hawliau Plant Cyfranogi

Cyfranogi

Ystyr cyfranogiad yw bod gennyf yr hawl i fod yn rhan o wneud penderfyniadau o gynllunio ac o adolygu unrhyw gam a allai effeithio arnaf i. Cael llais, cael dewis.

Mae’r Porth Cyfranogiad, porth newydd sy’n amlygu rhai o’r gwasanaethau a’r adnoddau am gyfranogiad sydd wedi eu datblygu yng Nghymru.

 

 

 

 

 

Safonau Cyfranogi Cymru

Cafodd y porth syml a deniadol ei ddylunio gyda phlant a phobl ifanc mewn golwg, ond mae’n amhrisiadwy i ymarferwyr hefyd. Mae wedi cael ei ddatblygu fel lle llawn hwyl i bob defndydiwr ymweld ag ef a dod o hyd i’r gefnogaeth sy’n fwyaf perthnasol iddyn nhw yn gyflym. Ar ôl dod o hyd iddi, bydd y gefnogaeth yma’n gwneud mwy i alluogi plant a phobl ifanc i gynyddu eu lefelau cyfranogiad a chymryd rhan mewn penderfyniadau sy’n effeithio arnyn nhw.

Rhwydwaith Gweithwyr Cyfranogi Cymru

Mae RhGCC Rhwydwaith Gweithwyr Cyfranogiad Cymru yn wasanaeth rhad ac am ddim ar gyfer cymorth ymarferwyr a sefydliadau i hyrwyddo cyfranogaeth dwry’u gwaith gyda phlant a phobl ifanc. Mae adnoddau da ar gael i bobl sydd yn gweithio gyda plant a phobl ifanc. Daw o hyd i rain ar y tudalen adnoddau.