You are here: Home Adref Hawliau Plant Comisiynydd Plant Cymru

Comisiynydd Plant Cymru

Comisiynydd Plant Cymru

 

Sally Holland yw Comisiynydd Plant Cymru. Ei swydd hi yw cefnogi a siarad o blaid hawliau plant a phobl ifanc, gan sicrhau eu bod yn cael yr hyn y maent eu hangen ac yn eu haeddu er mwyn bod yn ddiogel, yn iach ac yn hapus.

Un ffordd y mae’r Comisiynydd yn helpu i sicrhau bod plant a phobl ifanc yn ddiogel a bod pobl yn eu hystyried o ddifrif, yw trwy gynnig Cyngor a Chymorth. Gall unrhyw berson ifanc y mae angen iddynt gael cyngor, ffonio Tîm y Comisiynydd Plant:

Cynllun Llysgenhadon Comisiynydd Plant Cymru