You are here: Home Adref Hawliau Plant

Hawliau Plant

Mae Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (y Confensiwn) yn gytundeb rhyngwaladol sydd wedi’i lofnodi gan 192 o wledydd ledled y byd, gan gynnwys y Deyrnas Unedig.  Mae’r Confensiwn yn rhoi eu set o hawliau eu hunain i holl blant a phobl ifanc y byd dan 18 oed.  Gelwir yr hawliau hynny’n ‘erthyglau’.