You are here: Home Adref Gwybodaeth Leol Papurau Lleol

Papurau Lleol

Cambrian News

Tivy Side  

Papur cymunedol Cymraeg yw papur bro a gyhoeddir fel arfer yn fisol ac a gynhyrchir gan wirfoddolwyr.

Mae gan y Papurau Bro canlynol gwefan yn ogystal. 

Clonc - Cellan, Llanbedr Pont Steffan, Llanbedr Wledig, Llanfair Clydogau, Llangybi, Llanllwni, Llanwenog, Llanwnnen, Llanybydder, Llanycrwys ac Uwch Gaeo a Phencarreg.

Llais Aeron – Cilcennin, Ciliau Aeron a Neuaddlwyd, Cribyn, Dihewyd, Talsarn, Temple Bar, Felinfach, Nebo, Cross Inn a Bethania, Ffosyffin.

Papur Pawb - Tal-y-bont, Taliesin a Tre’r Ddôl.

Y Barcud – Bro Tregaron. Tregaron yn y Gogledd, Gaer Fawr a’i chymdogion, bryniau Bwlchllan i’r De

Y Ddolen – Pumlumon, Cwmystwyth i Gwm Wyre

Y Gambo – De-orllewin Ceredigion o’r Ferwig at Aber yr Afon Teifi yn y De.

 Y Garthen -  Llandysul , Capel Dewi, Beulah, Pontsian, Pencader, Bryn Iwan, Drefach Felindre, Saron, New Inn, Rhydlewis, Prengwyn, Maesmeillion, Tregroes, Castell Newydd Emlyn, Rhos / Capel Iwan, Llanfihangel -ar-Arth, Gwyddgrug, Hermon.

 Y Tincer  - Genau’r-glyn, Trefeurig, Tirymynach, Y Borth a phlwyf Melindwr

Yr Angor – Aberystwyth, Waunfawr, Penparcau, Commins Coch, Llanbadarn Fawr.