You are here: Home Adref Private: Cymorth Teuluol Un Rhiant

Un Rhiant

Single Parents – y wefan rianta ar gyfer rhieni sengl

 

 

   Single Parents

 

Mae One Space yn cynnig gwybodaeth, cyngor ac atebion i amrywiaeth o bryderon sydd gennych efallai fel rhiant sengl.

Mae Rhwydwaith Gweithredu Rhieni Sengl yn cynnig gwasanaeth cynghori 1 i 1 ynghylch budd-daliadau, arian a dyled er mwyn helpu teuluoedd un rhiant ar incwm isel i osgoi dyled ac argyfyngau ariannol.

Mae ‘Pecyn Cymorth Arian’ One Space yn cynnig ystod o atebion arbed arian y gall rhieni sengl droi atynt ar adeg ac mewn man sy’n gyfleus iddynt. Mae’r adnoddau ar-lein yn cynnwys cyngor 1 i 1 ynghylch arian a dyled trwy gyfrwng negeseuon e-bost, yn ogystal ag astudiaethau achos wedi’u seilio ar atebion sy’n adlewyrchu profiadau bywyd go iawn.

Budd-daliadau

O fis Tachwedd 2008, cyflwynwyd newidiadau i’r trefniadau Cymhorthdal Incwm ar gyfer rhieni unigol penodol. Mae’r newidiadau hyn yn golygu y gall Cymhorthdal Incwm rhiant unigol ddod i ben pan fydd y plentyn ieuengaf yn cyrraedd oedran penodol – os ydynt wedi bod yn cael Cymhorthdal Incwm oherwydd eu bod yn rhiant unigol.

Mae modd i rieni unigol wneud cais am Lwfans Ceisio Gwaith neu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth gyda chymorth Canolfan Byd Gwaith.

Newidiadau i Gymhorthdal Incwm gan Canolfanbyd Gwaith