You are here: Home Adref Private: Cymorth Teuluol Prosiect Cyfarfod y Grwp Teuluol

Prosiect Cyfarfod y Grwp Teuluol

 

Bydd Prosiect Cyfarfod y Grwp teuluol yn ceisio galluogi pobl ifanc a’u teuluoedd i wneud penderfyniadau ar faterion sy’n ymwneud â’r dyfodol. Mae ar gael i holl bobl ifanc a aseswyd eu bod “mewn angen” o dan ddeddfwriaeth amddiffyn plant.
Adran y Gwasanaethau Cymdeithasol
Min Aeron
Rhiw Goch
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0DY
Cysylltwch â Sue Henley ar 01545 572695
Ffurflen gyfeirio