You are here: Home Adref Private: Cymorth Teuluol Mam-guod a Thad-cuod

Mam-guod a Thad-cuod

 

Grandparents AssociationErs degawdau, mae Grandparent’s Association wedi bod yn gweithio gyda mam-guod a thad-cuod, ac ar eu rhan, er mwyn sicrhau canlyniadau cadarnhaol i’w hwyrion a’u hwyresau.

Grandparents.comYr Adnodd Dibynadwy ar gyfer Mam-guod a Thad-cuod sy’n rhoi gwybodaeth amserol am yr hyn sy’n bwysig i chi, o weithgareddau y mae modd eu cyflawni gyda’ch wyrion a’ch wyresau, a pherthnasoedd teuluol.

 

Grandparents Plus Hon yw’r elusen genedlaethol sy’n hyrwyddo rôl hanfodol mam-guod a thad-cuod a’r teulu ehangach ym mywydau plant – yn enwedig pan fyddant yn ymgymryd â’r rôl gofalu dan amgylchiadau teuluol anodd.