You are here: Home Adref Private: Cymorth Teuluol Cydweithfeydd Bwyd Cymunedol a Banciau Bwyd

Cydweithfeydd Bwyd Cymunedol a Banciau Bwyd

                                                         

            

              http://www.foodcoopswales.org.uk/welsh_index.php

 

 

         http://www.ruralregeneration.org.uk/index.php

 

 

 

System syml yw Cydweithfa Fwyd lle gall pobl gael gafael ar ffrwythau, salad a llysiau ffres o safon dda am brisiau fforddiadwy bob wythnos mewn lleoliad yn y gymuned leol.

Mae cydweithfeydd bwyd ar gael ar draws Cymru sy’n cael eu rhedeg o ysgolion, tai cymunedol, neuaddau eglwys, canolfannau galw-heibio, swyddfeydd a llawer o leoliadau gwahanol eraill. 

Gall unrhyw un ddefnyddio cydweithfa a does dim rhaid cael system aelodaeth na chyfansoddiad i’w rhedeg.

I gael rhagor o wybodaeth, cyngor nue gymorth am sut i ddo yn gysylltiedig, naill ai fel cwsmer neu fel gwirfoddolwr, cysylltwch â’ch Gweithiwr Datblygu Bwyd Lleol: Gorllewin Cymru – Alice Coleman Ffon: 07875 224718    Ebost: alice.coleman@rru.org.uk

Rhestr o Gydweithfeydd Bwyd Cymunedol yng Ngheredigion 

 

Banciau Bwyd                                            

Banc Bwyd Aberteifi 

Dyd Llun: 12.00 yp i 4.00 yp
Dydd Gwener: 11.00 yb i 2.00 yp

Am ymholiadau, cysylltwch â ni ar:

01239 615864 (yn ystod oriau busnes)
neu  info@cardigan.foodbank.org.uk

Cyfeiriad:

New Life Christian Centre
Stryd y Cei
Aberteifi
Ceredigion
SA43 1HU

 

Stordy’r Jiwbilî – Eich banc Bwyd yn Aberystwyth

Am fwy o Gwybodaeth

Ffoniwch: 0800 242 5844

Ebost: stanneschurch101@btconnect.com