You are here: Home Adref Private: Cymorth Teuluol Canolfan Integredig i Blant

Canolfan Integredig i Blant

Ceir Canolfan Blant Integredig ymhob sir yng Nghymru. Mae Canolfan Blant Integredig yn seiliedig ar y cysyniad fod darparu addysg integredig, gofal, cefnogaeth deuluol a gwasanaethau iechyd yn ffactor allweddol wrth benderfynu ar ddeilliannau da i blant a’u rhieni, gan sicrhau’r dechrau gorau mewn bywyd.

Wrth graidd bob Canolfan Blant Integredig ceir:

  • Addysg Blynyddoedd Cynnar
  • Gofal Plant
  • Chwarae Mynediad Agored
  • Addysg a Hyfforddiant CymunedolMae gan bob Canolfan Blant Integredig yng Ngheredigion Man Gwybodaeth ar ffurf sgrîn gyffwrdd sy’n eich galluogi i gael mynediad i’r wefan hon.

 

Ceir 4 Canolfan/Gampws Blant Integredig yng Ngheredigion. Mae gan bob un ohonynt fodel rheoli gwahanol. Nid yw Canolfan Blant Integredig Llandysul yn cynnig Chwarae Mynediad Agored ar hyn o bryd.

Aberteifi

 

CIP Aberteifi
Canolfan Enfys Teifi
Stryd Napier
Aberteifi
SA43 1EH

Ffon: 01239 623835
Ebost: admin.icc@ceredigion.gov.uk

Taflen Canolfan Enfys Teifi

Canolfan Enfys Teifi Adroddiad Blynyddol 2014-15

Llandysul

 

 

CIP Llandysul
Ysgol Gynradd Llandysul
Heol Llyn y Fran
Llandysul
SA44 4HP

Ffon: 01559 362449
Ebost: admin@llandysul.ceredigion.sch.uk

Taflen CIP Llandysul
Canolfan Integredig i Blant Llandysul

Ty TysulAdroddiad Blynyddol 2014-2015

Penparcau 

 

CIP Yr Eos
Llwyn yr Eos
Penparcau
Aberystwyth
SY23 1HS

Ffon: 01970 630268
Ebostl: rhainre@ceredigion.gov.uk

Taflen Llwyn yr Eos

Adroddiad Blynyddol CIP yr Eos 2014-2015

Map CIP yr Eos

Llambed 

Gwasanaethau Integredig ar gyfer Plant a Theulueodd yn Llambed