You are here: Home Adref Private: Cymorth Teuluol Age Cymru Ceredigion

Age Cymru Ceredigion

Gwyneth Jones/Annmarie Butlin

Age Cymru Ceredigion,

38 Pendre
Aberteifi
Ceredigion
SA43 1JS

gwyneth.jones@accardigan.org.uk

01239 615777

www.agecymru.org.uk/ceredigion

Rydym yn darparu Gwybodaeth a Chyngor i bobl 50+ a chyngor ynghylch budd-daliadau i bobl oedran ymddeol.

Cyfleoedd gwirfoddoli i bobl 50+ megis dosbarthiadau cyfrifiaduron, torri ewinedd, cyfeillio, cymorth mewn clybiau cinio, cerdded Nordig, hyfforddiant LIFT, trafnidiaeth, siopa.

Glanhau’r Cartref.  Gwasanaeth y codir tâl amdano ar gyfer pobl 50+.  Cyfleoedd cyflogaeth ar gyfer glanhawyr, trefniadau gweithio hyblyg.

Gwasanaethau dwyieithog

Mae’r gwasanaeth ar gael i unrhyw un yng Ngheredigion.