You are here: Home Adref Gwasanaethau Ariannol a Chyfriethiol Undeb Credyd Gorllewin Cymru

Undeb Credyd Gorllewin Cymru

Undeb Credyd Gorllewin Cymru (West Wales Credit Union) - Cyd weithiad cynilo a benthyciadau sydd yn ddiogel, gyfeillgar ac yn gyfleus i Geredigion a Dyffryn Teifi.
Lleolir Swyddfa West Wales Credit Union yn Aberteifi:

West Wales Credit Union
46 St Mary’s Street,
Cardigan,
Ceredigion,
SA43 1HA

Neu gallwch cysylltu a nhw drwy ffonio 01239 621408
neu drwy e-bost:  admin@credcer.co.uk

Gwefan: www.wwcu.co.uk