You are here: Home Adref Gwasanaethau Ariannol a Chyfriethiol Eich Hawliau

Eich Hawliau

Mae Cydbwysedd Bywyd Gwaith i bawb

Y dybiaeth gyffredin yw bod Cydbwysedd Bywyd Gwaith yn rhywbeth i gyflogwyr sydd ag anghenion gofal plant. Mewn gwirionedd, mae’n berthnasol i bob gweithiwr, os ydynt yn dymuno treulio mwy o amser gyda’u plant, yn gofalu am berthnasau oedrannus, cymryd rhan mewn hobi neu ddiddordeb neu sicrhau cydbwysedd rhwng eu hamser eu hunain a’u hymrwymiadau yn y gwaith.

Beth yw trefniadau gwaith Cydbwysedd Bywyd Gwaith?

Mae rhai mathau o arferion gwaith hyblyg wedi bodoli ers cryn amser megis :

  • Gweithio rhan-amser
  • Amser hyblyg
  • Gweithio mewn shifftiau

Ond, dros y blynyddoedd diwethaf, mae llawer o rai eraill wedi cael eu cyflwyno. Mae ystod y dewisiadau gwaith hyblyg bellach yn cynnwys:

  • Rhannu swydd
  • Gweithio yn ystod tymhorau ysgol
  • Oriau blynyddol
  • Oriau cywasgedig
  • Gweithio gartref/dros y ffôn
  • …a nifer o drefniadau eraill

Am wybodaeth bellach am y weithdrefn newydd, cysylltwch â Llinell Gymorth ACAS ar 08457 474747.

Gallwch droi at wefan y Comisiwn Cyfle Cyfartal. neu wefan Teuluoedd sy’n Gweithio neu hefyd Chwarae Teg.

Cyngor ar Bopeth

Deddf Hawliau Prynwyr : Gwybodaeth am Man Gwerthu (Saesneg yn unig)

The Consumer Rights Act comes into force on 1 October. The Government believes the real benefits from the Act will not be realised unless the new rights are well understood and used by both consumers and traders.

To help consumers understand and use their rights, the Department for Business, Innovation and Skills (BIS) have worked closely with business groups and consumer groups, to develop a plain English summary of key elements of the Act (see attached). The ‘point of sale’ information has been designed to help consumers know their new consumer rights, taking into account the different circumstances in which they may apply – such as buying goods in a shop or on-line.

Traders are not required to display the ‘point of sale’ information by law but BIS believe both traders and consumers will welcome this tool to minimise confusion and unnecessary disputes for both parties. It is worth noting that the design is a basic layout and it may be presented differently by each trader.

http://fis.ceredigion.gov.uk/wp-content/uploads/2015/08/PoS-Designs-England-and-Wales.pdf

 

Cyflogi Plant a Phobl Ifanc – Y Gyfraith