You are here: Home Adref Gwasanaethau Ariannol a Chyfriethiol Gwasanaethau Cyfreithiol

Gwasanaethau Cyfreithiol

A yw’n gyfreithlon? – Mae nifer fawr o gyfreithiau yn ymwneud â theuluoedd ac mae’n gallu bod yn faes dyrys. Mae’r canllaw hynod o boblogaidd hwn, y mae’r trydydd rhifyn ohono wedi cael ei gyhoeddi erbyn hyn, yn parhau i gynnig eglurhad i’r rhai y mae ganddynt blant a theuluoedd neu’r rhai sy’n gweithio gyda phlant a theuluoedd. Mae’n cynnig diweddariadau am y gyfraith er mwyn ateb cwestiynau allweddol, gan gynnwys cyflogi plant a dyletswyddau awdurdodau lleol.
Is it legal? A parents guide to the law (Dollen allanol Saesneg yn unig)

Canolfannau Cynghori (CAB) – Gwasanaeth ar-lein CAB sy’n cynnig cyngor annibynnol am eich hawliau.

 

Sut i gysylltu â Chanolfannau Cynghori (CAB)?
Swyddfa Aberteifi
Stryd Napier
Aberteifi
SA43 1ED.

Rhif ffôn: 01239 613707
E-bost: bureau@cardigancab.org.uk
Gwefan: www.adviceguide.org.uk

Gwasanaeth arbenigedd ar gael yn y gymuned. Ffoniwch 01239 621974 am fwy o wybodaeth ac I drefnu ymweliad.

Swyddfa Aberystwyth
12 Cambrian Place
ABERYSTWYTH
Ceredigion
SY23 1NT

Rhif ffôn: 01970 612817

 

Civil Legal Advice (CLA)

Cael cyngor cyfreithiol a chyfrinachol  yng Nghymru a Lloegr am ddim  os ydych yn gymwys i gael cymorth cyfreithiol.

Ffon: 0845 345 4345
Minicom: 0845 609 6677
Dydd Llun to Dydd Gwener, 9yb to 8yp
Saturday, 9yb to 12:30yp

Cymorth Cyfreithiol  – Gallai cymorth cyfreithiol yn helpu i dalu am gyngor cyfreithiol, cyfryngu teuluol neu gynrychiolaeth yn y llys neu mewn tribiwnlys
Gwirio os gallwch gael Cymorth Cyfreithiol

Resolution Family Lawhttp://www.resolution.org.uk/ 

Advice Now – Mae Advicenow yn wefan annibynnol ddi-elw sy’n cynnig y wybodaeth fanwl ddiweddaraf am hawliau a materion cyfreithiol.
www.advicenow.org.uk

Children’s Legal Centre – Mae Children’s Legal Centre yn elusen genedlaethol annibynnol unigryw sy’n ymwneud â’r gyfraith a pholisi sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc.
www.childrenslegalcentre.com

Independent Panel for Special Education Advice (IPSEA) – mae IPSEA yn elusen gofrestredig (a sefydlwyd ym 1983) sy’n cynnig cyngor annibynnol ac am ddim i rieni plant sydd ag anghenion addysgol arbennig yng Nghymru a Lloegr.
www.ipsea.org.uk

Shelter Cymru – Shelter Cymru yw’r brif elusen dai a digartrefedd yng Nghymru ac mae’n gwneud gwaith er mwyn atal digartrefedd, gwella amodau tai, ynghyd â hawl pawb i gael cartref diogel, addas a fforddiadwy.
Shelter Cymru

Care Law Websitewww.carelaw.org.uk