You are here: Home Adref Dolenni defnyddiol Gwasanaethau Cefnogi Teuluoedd

Gwasanaethau Cefnogi Teuluoedd

Crusemae Gofal Galar Cruse yn bodoli er mwyn hyrwyddo lles pobl sydd wedi dioddef profedigaeth ac er mwyn galluogi unrhyw un sy’n galaru i ddeall eu galar ac i ymdopi â’u colled.  Mae’r gwasanaethau am ddim i bobl sydd wedi dioddef profedigaeth.  Mae’r elusen yn cynnig cymorth a gwybodaeth, cyngor, addysg a gwasanaethau hyfforddi.

Child Bereavement Charity – Mae Child Bereavement Charity (CBC) yn darparu cymorth, gwybodaeth a hyfforddiant arbenigol i’r rhai sy’n cael eu heffeithio gan faban neu blentyn yn marw, neu pan fydd plentyn yn dioddef profedigaeth.

www.childbereavement.org.uk

Grandparents Association – Mae Grandparents’ Association wedi ymrwymo i gynorthwyo a hyrwyddo rôl, cyfraniad a gwerth mam-guod a thad-cuod

www.grandparents-association.org.uk

One Space – One Space yw’r brif elusen genedlaethol sy’n gweithio i helpu’r 1.9 miliwn o rieni unigol a’u plant yn y DU.  Credwn mewn cymdeithas decach ar gyfer pob teulu.

http://www.onespace.org.uk/home

Support in Bereavement for Brothers and Sisters (SIBBS) – Mae Compassionate Friends (TCF) Sibling Support ar gael i bob brawd a chwaer, os ydynt wedi colli brawd neu chwaer, hanner brawd neu hanner chwaer, llysfrawd neu lyschwaer, neu frawd neu chwaer faeth neu a fabwysiadwyd.

www.tcfsiblingsupport.org.uk

Cymorth i Fenywod – Mae Cymorth i Fenywod yn darparu cefnogaeth uniongyrchol i fenywod yn y gymuned ac mewn llochesau i filoedd o fenywod a phlant sydd wedi neu yn dioddef cam-drin yn y cartref.

http://www.welshwomensaid.org.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=200

Working Families - Mae’n helpu plant, rhieni a gofalwyr sy’n gweithio, a’u cyflogwyr wrth iddynt geisio sicrhau cydbwysedd gwell rhwng cyfrifoldebau yn y cartref ac yn y gwaith.  Yma, bydd modd i chi weld amrywiaeth o daflenni ffeithiau sy’n cynnwys gwybodaeth ynghylch absenoldeb mamolaeth, trefniadau a llawer, llawer mwy.

Working Familes

Directory Lifecoach – Sefydlwyd Directory Lifecoach er mwyn codi ymwybyddiaeth o hyfforddi ac i alluogi ymwelwyr i ddod o hyd i’r hyfforddwr cymwys mwyaf addas ar gyfer eu hanghenion. Mae hyfforddi yn broses o arwain person o ble y maent i ble maent am fod, ac yn gallu ymdrin ag amrywiaeth o feysydd o gyngor gyrfa i hyfforddiant teulu. Mae’r holl hyfforddwyr a restrir yn meddu ar y cymwysterau priodol, yswiriant a phrawf o aelodaeth gyda chorff proffesiynol.
http://www.lifecoach-directory.org.uk/