You are here: Home Adref Datblygiad Plentyn Llyfrgell Tegannau

Llyfrgell Tegannau

Llyfrgell Tegannau Aberteifi                                                             

Cyfeiriad:
91 Maesglas
Aberteifi
Ceredigion
SA43 1BQ

Enw Cyswllt: Jane neu Susie

Rhif Ffôn: 01239 613933
E-bost: CardiganPlayscheme@hotmail.co.uk

Oriau Agor

Dydd Llun – 9:00yb – 12:00yh
Dydd Mawrth – 9:00yb – 12:00yh
Dydd Iau – 9:00yb – 12:00yh
Dydd Sadwrn – 9:00yb – 12:00yh

Mae gan Lyfrgell Tegannau Aberteifi amryw o degannau gwahanol i’w hirio yn dechrau o 50c i fyny. Gall tegannau gael ei hirio hyd at 2 wythnos. Maent hefyd yn cynnig pecynnau ar gyfer partioedd.

Gweler gatalog am fanylion o’r hyn sydd ar gael.

Gwirfoddoli: A fyddech chi’n hoffi gwirfoddoli? Mae Llyfrgell Tegannau Aberteifi yn chwilio am wirfoddolwyr sydd yn gallu darparu cefnogaeth weinyddol. Cysylltwch a Jane neu Susie os oes gennych amser rhydd.