You are here: Home Adref Cymorth Ieuenctid Sefydliadau Ieuenctid Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion

Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion

 

Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion

Canolfan Addysg Broffesiynol
Campws Felin-fach
Dyffryn Aeron
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 8AF

youth@ceredigion.gov.uk

01545 572352

Mae Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn darparu gweithgareddau anffurfiol a di-ffurfiol i bobl ifanc 11 – 25 oed.  Mae’n cynnig cymorth i fudiadau ieuenctid statudol a gwirfoddol yn y Sir.  Mae’r gweithgareddau/prosiectau yn cynnwys clybiau ieuenctid, gwaith allgymorth, gweithwyr ieuenctid mewn ysgolion, pwyllgor ieuenctid a fforwm ieuenctid y sir, Cynllun Gwobr Dug Caeredin, cyfleoedd achrededig, teithiau cyfnewid rhyngwladol a phreswyl, yn ogystal â rhaglenni gweithgarwch yn ystod y gwyliau.

 Ym mha iaith y darparir y gwasanaeth: Dwyieithog

Oedran: 11 – 25 oed

A oes gan eich gwasanaeth unrhyw gyfyngiadau?  Yr ystod oedran yw 11 – 25 oed

 Rhaglen Flynyddol Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion 2015