You are here: Home Adref Cymorth Ieuenctid Sefydliadau Ieuenctid

Sefydliadau Ieuenctid

O fewn Ceredigion mae niferoedd o wasanaethau defnyddiol ar gyfer pobl ifanc. Maent yn cynnwys:

Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

Gwasanaeth Gofalwyr Ifanc Ceredigion

 

 

 

 

Cliciwch yma am bamffled y gwasanaeth

 

URDD

 

 

 

 

 

Mae’r Urdd yn cynnig cyfleoedd amrywiol i blant a phobl ifanc Cymru fyw eu bywydau yn llawn drwy gyfrwng y Gymraeg

C.FF.I

 

 

 

 

Sefydlwyd C.Ff.I Ceredigion ym mis Hydref 1941.  Mae’n mudiad unigryw gan ei fod yn hollol ddemocrataidd. Mae’r Ffederasiwn yn cynnal rhaglen o weithgareddau ar ran aelodau’r mudiad yn y sir. Mae 20 o glybiau ar draws y sir â tua 750 o aelodau, o Benparc yn y de i Dalybont yn y gogledd.

 

Grwpiau Unffurf

A oes arnoch chi awydd gwneud rhywbeth? Cynigir amrywiaeth o gyfleoedd i blant a phobl ifanc yng Ngheredigion. Gallwch ymuno â’r Brownis, y Geidiau, y Cybiaid, y Sgowtiaid, y Cadetiaid neu Ambiwlans Sant Ioan. Cliciwch fan hyn ar gyfer gwybodaeth bellach am yr hyn sydd ar gael yn eich ardal chi.

 

Clwb Canws a phadlo Llandysul 

 Clwb canws a chanolfan addysg allanol sy’n cynnig manylion am gyrsiau, gweithgareddau a manylion i aelodau.

Crefft Ymladd

 

 

 

 

 

 

Clwb Carate Prifysgol Aberystwyth

 

Area 43 – Gwasanaeth Galw i fewn

 Mae Area 43 yn cynnig gwasanaeth cynghori o’u canolfan yn Aberteifi. Dechreuoedd y gwasanaeth yn 1997 and am sawl blwyddyn, nhw oedd yr unig wasanaeth cynghori i bobl ifanc oedd yng Ngorllewin Cymru oedd yn derbyn cyfeiriadau o nifer o asiantiaethau gan gynnwys ysbytai, gwasanaethau cymdeithasol neu Milfeddyg y Teulu.

Am fwy o wybodaeth am y gwasanaeth neu os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynnau dilynwch y linc canlynol: http://www.area43.co.uk/ 

Clybiau Ieuenctid

Am restr o glybiau ieuenctid yn eich ardal leol e-bostiwch ieuenctid@ceredigion.gov.uk neu ewch i ymweld ein cyfeiriadur o wasanaethau ar ein tudalen cartref