You are here: Home Adref Cymorth Ieuenctid Addysg Prentisiaethau

Prentisiaethau

Beth yw Prentisiaeth?

Apprentice profile - Alice pic 2

Prentisiaeth yw swydd gyda hyfforddiant. Mae bod yn brentis yn golygu bod swydd gennych sy’n cynnwys ennill cymwysterau cydnabyddedig a sgiliau hanfodol tra byddwch yn ennill cyflog. 

Mae tri math o Brentisiaeth: 

  • Prentisiaeth Sylfaen 
  • Prentisiaeth
  • Prentisiaeth Uwch 

Mae tri math gwahanol oherwydd bod swyddi gwahanol angen cymwysterau ar lefelau gwahanol, rhai yn uwch nag eraill. Pan edrychwch ar y cyfleoedd fe welwch y lefelau gwahanol a beth maen nhw’n cynnwys. 

Cliciwch y ddolen hon i chwilio am Brentisiaethau.  Dyma’r Gwasanaeth Paru Prentisiaid. Cofrestrwch nawr i sicrhau nad ydych yn colli unrhyw gyfleoedd. Cewch edrych ar y cyfleoedd i gyd neu rai yn eich ardal chi yn unig, neu’r math o swyddi mae gennych ddiddordeb ynddyn nhw.

Bydd llawer o brentisiaethau yn cael eu hysbysebu ar wefan Gyrfa Cymru, ond fydd rhai ddim yn ymddangos yma ac efallai byddwch chi’n darbwyllo cyflogwr i roi prentisiaeth i chi. Gallwch roi cynnig ar y pethau hyn hefyd:

Mae gan Gyrfa Cymru wasanaeth cyfleoedd i rai 16 i 19 oed. Edrychwch yn ‘Cyfleoedd Eraill’ ar eu tudalen chwilio am swydd neu ffoniwch 0800 100 900 am help a chyngor.�
Cewch fwy o wybodaeth am chwilio am swydd yma

Beth fydd yn gweddu orau i chi? Cysylltwch â Gyrfa Cymru: post@careerswalesgyrfacymru.com