You are here: Home Adref Cymorth Ieuenctid Addysg Gwasanaeth Addysg Amgueddfa Ceredigion

Gwasanaeth Addysg Amgueddfa Ceredigion

Amgueddfa Ceredigion

 Ymweliadau Amgueddfa

Mae Amgueddfa Ceredigion yn cynnig sesiynau AM DDIM sy’n addas i bob dysgwr, a byddwn yn addasu’r sesiwn er mwyn bodloni anghenion dysgwyr penodol.  Bydd pob ymweliad yn cynnwys cyfleoedd i fyfyrwyr ymchwilio i ffynonellau gwreiddiol o’r casgliad.  Bydd y sesiynau hyn yn cynnwys:

  • Yr heliwr yn troi’n ffermwr – Dychmygu bywyd fel ffermwr Neolithig
  • Bywyd Dyddiol Celt yn ystod yr Oes Haearn – Cynhesrwydd, Bwyd a Lloches yng ngheyrydd Ceredigion
  • Bwthyn yng Ngheredigion yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg – Teithio’n ôl mewn amser a holi Mari am fywyd yn y bwthyn
  • Ffasiwn yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg – Cyfle i ddarganfod pethau am ffasiwn rhyfedd 150 o flynyddoedd yn ôl?
  • Achres Deganau – Archwilio casgliad o deganau yr amgueddfa a chreu ‘achres’ o deganau.
  • Mynd o Le i Le – Dim ceir nac awyrennau!  Llwybr amgueddfa er mwyn chwilio am feiciau, llongau, ceirt a threnau stêm
  • Byd ffilm – Ymchwilio i hanes Sinema Fawr y Colisëwm
  • Celf ac Arlunwyr o Gymru – Ymchwilio i’r paentiadau, y printiau a’r lluniau yng nghasgliad yr amgueddfa

 Blychau Darganfod yr Amgueddfa

Blychau yw’r rhain sy’n cynnwys gwrthrychau ac y mae modd eu benthyca am oddeutu bythefnos.  Mae eu cynnwys yn ymwneud gydag eitemau yng nghasgliad yr amgueddfa ac mae’r materion yn cynnwys:-  Coginio, Goleuo, Dillad, Golchi, Y Llaethdy/Ffermio, yr Ail Ryfel Byd, Teganau a’r Rhufeiniaid yng Ngheredigion.

Am ragor o wybodaeth neu os hoffech archebu sesiwn neu flwch darganfod, cysylltwch ag

Amgueddfa Ceredigion
Ffordd y Môr
Aberystwyth
SY23 2AQ

Ffôn:  01970 633088

E-bost:  amgueddfa@ceredigion.gov.uk 

Gwefan: Amgueddfa Ceredigion  

Cofiwch droi at ein gwefan neu gasglu rhaglen argraffedig er mwyn cael gwybod am ddigwyddiadau arbennig, arddangosfeydd dros dro a chystadlaethau!