You are here: Home Adref Gweithgareddau Hamdden Llyfrgelloedd

Llyfrgelloedd

Mae gan Ceredigion 7 llyfrgell ar draws y sir.  Cliciwch yma i ddod o hyd i’ch Llyfrgell agosaf yng Ngheredigion. 

Mae’r gwasanaeth sylfaenol yn rhad ac am ddim.  Yn ogystal â’r gwasanaeth sylfaenol, mae yna wasanaethau ychwanegol y codir tâl amdanynt:

  • heiiro fideo
  • heirio DFD’s
  • heirio crynoddisgiau a chasetiau
  • tâl ceisiadau a
  • llungopio.

Cofiwch, fe allwch ddefnyddio’r cyfrifiaduron yn RHAD AC AM DDIM mewn unrhyw lyfrgell yng Ngheredigion!!!

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn darparu Gwasanaeth symudol i lyfrgell Ceredigion.  Am fwy o wybodaeth cysylltwch a’ch lyfrgell leol. 

Llyfrgelloedd Cymru – Dyma eich porth arbennig ar gyfer Llyfrgelloedd Cymru – gallwch gael gwybod beth sy’n digwydd mewn llyfrgelloedd, chwilio am lyfrau, ymuno ar lein, dod o hyd i’ch llyfrgell agosaf, gofyn cwestiynau anodd, darllen adolygiadau ar lyfrau, cwrdd â theulu Bibli a llawer mwy.

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Fe lleolir Llyfrgell Genedlaethol Cymru yng Ngheredigion yn y tref Aberystwyth.

Rhaglen Hydref 2017