You are here: Home Adref Gweithgareddau Hamdden Llefydd Diddorol Ceredigion

Llefydd Diddorol Ceredigion

Abaty Ystrad Fflur (Pontrhydfendigaid)

Ffôn: 01974 831261

Adventure Beyond

Fferm Nant y Popty
Coed-y-bryn
Llandysul
Ceredigion
SA44 5LQ
Swyddfa: 01823 451113
Gwefan: www.adventurebeyond.co.uk

Adventure Wildlife Boat Trips

Yn gadael Aberteifi ac Aberporth
Gwefan: www.baytoremember.co.uk

Amgueddfa a Chanolfan Barcud Tregaron

Ffôn: 01974 298977

Gwefan: http://www.ceredigion.gov.uk/index.cfm?articleid=1115

Amgueddfa Ceredigion

Ffordd y Môr, Aberystwyth

Amgueddfa Ceredigion

Animalarium: Sŵ Borth

Ffôn: 01970 871224
Gwefan: www.animalarium.co.uk

Caer Chwedlau: Canolfan Dreftadaeth

Caer Chwedlau
Gwersyll yr Urdd
Llangrannog
Llandysul
Ceredigion
SA44 6AE
Ffôn: 01239 652140/654868
E-bost: caerchwedlau@urdd.org
Gwefan: www.urdd.org/llangrannog

Canolfan Bywyd Gwyllt Morol Bae Ceredigion

Bae Ceredigion
Canolfan Bywyd Gwyllt Morol
Patent Slip Building
Ceinewydd
Ceredigion
SA45 9PS
Ffôn: 01545 560032 (yn ystod y dydd)
Gwefan: www.cbmwc.org

Canolfan Farchogaeth Rheidol

Capel Bangor
Aberystwyth
SY23 4EL
Ffôn: 01970 880863
Gwefan: www.rheidol-riding-centre.co.uk

Canolfan Gweithgarwch Llain

Canolfan Gweithgarwch Llain
Llanarth
Ceredigion
SA47 0PZ
Ffôn: 01545 580127
Gwefan: www.llain.com

Canolfan Ymwelwyr Nant yr Arian

Cwmbryno, Ponterwyd
Amserau: 10 a.m. – 5 p.m.

Canolfan Ymwelwyr Nant yr Arian

Chwaraeon Dwr Bae Ceredigion

Chwaraeon Dwr Bae Ceredigion
Sandy Slip
Yr Harbwr
Ceinewydd
Ffôn: 01545 561257
E-bost: info@cardiganbaywatersports.org.uk
Gwefan: www.cardiganbaywatersports.org.uk

Cloddfa Blwm ac Arian Llywernog: Amgueddfa ac Ogofâu

Llywernog
Ponterwyd
Ceredigion
SY23 3AB
Ffôn: 01974 890620
Ffacs: 01545 570823
Gwefan

Fferm Ffantasi

Llanrhystud, Aberystwyth.

Fferm Ffantasi

Gwarchodfa Natur Cymdeithas Frenhinol Amddiffyn Adar Ynys- Hir

Eglwys- Fach, oddi ar ffordd A487 Machynlleth

Gwarchodfa Natur Cymdeithas Frenhinol Amddiffyn Adar Ynys- Hir

Hafod: Lle Hudolus

Swyddfa Ystad Hafod
Pont-rhyd-y-groes
Ystradmeurig
Ceredigion
SY25 6DX
Ffôn: 01974 282568
E-bost: hafod.estate@forestry.gsi.gov.uk
Gwefan: www.hafod.org

Llandre – Llanfihangel Genau’r-glyn: Etifeddiaeth Gyfoethog, Coedwig Hynafol a Llwybrau Tawel

Gwefan: www.llandre.org.uk

Parc Natur Penglais: Gwarchodfa Natur Leol (Aberystwyth)

Cyngor Sir Ceredigion
Adran Gwasanaethau Amgylcheddol a Thai Cyngor Ceredigion
Penmorfa
Aberaeron
SA46 0PA
Ffôn: 01545 570881

Pen Dinas a Than-y-bwlch: Gwarchodfa Natur Leol Aberystwyth

Adain yr Arfordir a Chefn Gwlad
Cyngor Sir Ceredigion
Adran Gwasanaethau Amgylcheddol a Thai
Penmorfa
Aberaeron
SA46 0PA
Ffôn: 01545 572142
Gwefan: www.rcahmw.org.uk

Pentre Bach: Pentref Teledu

Blaenpennal
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 4TW
Ffôn: 01974 251676
E-bost: pentrebach@btconnect.com
Gwefan: www.s4c.co.uk

Pontarfynach

Ffôn: 01970 890233
Gwefan: www.devilsbridgefalls.co.uk

Rainforest Centre Ltd

John a Dorothy Devereux
Rhosmaen
Felin-wynt
Aberteifi
Ceredigion
SA43 1RT
Ffôn: 01239 810250/810882
Gwefan: www.butterflycentre.co.uk

Rheilffordd Dyffryn Rheidol

Coedlan Y Parc
Aberystwyth
Ffôn: 01970 625829
Gwefan: www.rheidolrailway.co.uk

Teifi Mania

Unit 1, Parc Piliau,
Pentood Industrial Estate, Cardigan,
Carmarthenshire
SA433AL

Ffôn: 01239 615772

Teithiau Cerdded ar Gors Halen Ynyslas

Twyni Tywod Ynyslas, Canolfan Ymwelwyr, Borth

http://www.discoverceredigion.co.uk/Cymraeg/Pages/default.aspx 

Teithiau Cwch yng Ngheinewydd

Ffoniwch: 01545 560800 yn ystod y dydd neu 01545 560375 gyda’r hwyr

The Magic of Life: Butterfly House, Aberystwyth

The Magic of Life Butterfly House
Gerllaw Canolfan Ymwelwyr E.On
Cwmrheidol
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3NB
Ffôn: 01970 880928
E-bost: info@magicoflife.org Gwefan: http://www.magicoflife.org/

Ynys Aberteifi: Parc Fferm Arfordirol

Parc Fferm Arfordirol Ynys Aberteifi
Gwbert
Aberteifi
Ceredigion
SA43 1PR
Canolfan Ymwelwyr, Ffôn: 01239 623637
E-bost: info@cardiganisland.com
Gwefan: www.cardiganisland.com

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Llanerchaeron

Llanerchaeron, Aberaeron

null

Llefydd tu allan i Geredigion

Canolfan Dechnoleg Amgen

Machynlleth

Canolfan Dechnoleg Amgen Machynlleth

 

Gwarchodfa Natur Cwm Elan

Canolfan Ymwelwyr, Rhaeadr

Gwarchodfa Natur Cwm Elan

Gwarchodfa Natur Gilfach

Fferm Gilfach, Rhaeadr

Gwarchodfa Natur Gilfach

Llety’r Barnwr

Broad Street, Llanandras

Llety’r Barnwr

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Plas Y Ffynnon, Aberhonddu

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog