You are here: Home Adref Gweithgareddau Hamdden Grwpiau Unffurf

Grwpiau Unffurf

A oes arnoch chi awydd gwneud rhywbeth? Cynigir amrywiaeth o gyfleoedd i blant a phobl ifanc yng Ngheredigion. Gallwch ymuno â’r Brownis, y Geidiau, y Cybiaid, y Sgowtiaid, y Cadetiaid neu Ambiwlans Sant Ioan. Isod, nodir gwybodaeth bellach am yr hyn sydd ar gael yn eich ardal chi.

Cadetiaid y Fyddin

 

1 Aberaeron Det

British Legion Hall, Oxford Street, Aberaeron, SA46 0JB

 

2 Aberystwyth Det

TA Centre, Park Avenue, Aberystwyth, SY23 1PG

 

3 Cardigan Det

ACF Hut, Bath House, Cardigan, SA43 1JY

 

4 Lampeter Det

The Drill Hall, Bryn Road, Lampeter, Ceredigion, SA48 7EF

 

5 NewcastleEmlyn Det

ACF Hut, Adpar, Newcastle Emlyn, SA38 9PX

 

Enfys (5-7 oed)

Ardal Teifi

Comisiynydd Ardal: Mrs C Oakes
Ffôn: 01239 811305
Cyfeiriad: Tan-yr-Eglwys Farm, Blaenporth, ABERTEIFI, SA43 2AW

Uned Rainbow Cantref Emlyn

Ystwyth Ardal

Comisiynydd Ardal: Ms L Surgeson
Ffôn: 01970 626630
Cyfeiriad: 8, Padarn Terrace, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH, SY23 3RG

3ydd Uned Rainbow Aberystwyth
1af Uned Rainbow Penparcau – 1stpenparcau.weebly.com
1af Uned Rainbow Rhydypennau

Brownis (7-10 oed)

Ardal Aeron

Comisiynydd Ardal: Mrs A Lister
Ffôn: 01545 560378
Cyfeiriad: Panteg, Maenygroes, CEI NEWYDD, SA45 9TL

1af Uned Brownie Llanbedr Pont Steffan
1af Cei Newydd Brownie Uned

Ardal Teifi

Comisiynydd Ardal: Mrs C Oakes
Ffôn: 01239 811305
Cyfeiriad: Tan-yr-Eglwys Farm, Blaenporth, ABERTEIFI, SA43 2AW

1af Uned Brownie Cantref Emlyn
1af Uned Brownie Aberteifi
1af Uned Brownie Parcllyn a Aberporth

Ardal Ystwyth

Comisiynydd Ardal: Ms L Surgeson
Ffôn: 01970 626630
Cyfeiriad: 8, Padarn Terrace, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH, SY23 3RG

2il Uned Brownie Aberystwyth
4ydd Uned Brownie Aberystwyth
1af Uned Brownie Llanrhystud
1af Uned Brownie Penparcau – 1stpenparcau.weebly.com
1af Uned Brownie Penrhyncoch
1af Uned Brownie Rhydypennau

Geidiau (10-14 oed)

Ardal Aeron

Comisiynydd Ardal: Mrs A Lister
Ffôn: 01545 560378
Cyfeiriad: Panteg, Maenygroes, NEW QUAY, SA45 9TL

1af Uned Guide Llanbedr Pont Steffan
1af Uned Guide Cei Newydd

Ardal Teifi

Comisiynydd Ardal: Mrs C Oakes
Ffôn: 01239 811305
Cyfeiriad: Tan-yr-Eglwys Farm, Blaenporth, ABERTEIFI, SA43 2AW

2il Uned Guide Cardigan
1af Uned Guide Cwmpengraig
1af Uned Guide Parcllyn a Aberporth

Ardal Ystwyth

Comisiynydd Ardal: Ms L Surgeson
Ffôn: 01970 626630
Cyfeiriad: 8, Padarn Terrace, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH, SY23 3RG

10fed Uned Guide Aberystwyth
1af Uned Guide Llanrhystud
1af Uned Guide Penparcau – 1stpenparcau.weebly.com
1af Uned Guide Rhydypennau

Adran HŶn (14-26 oed)

Ardal Aeron

Comisiynydd Ardal: Mrs A Lister
Ffôn: 01545 560378
Cyfeiriad: Panteg, Maenygroes, NEW QUAY, SA45 9TL

Uned Adran HŶn Llanbedr Pont Steffan

Ardal Ystwyth

Comisiynydd Ardal: Ms L Surgeson
Ffôn: 01970 626630
Cyfeiriad: 8, Padarn Terrace, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH, SY23 3RG

Uned Adran HŶn Ystwyth

Sgowtiaid Ifanc (Beavers)

Mae’r sgowtiaid ifanc yn bobl ifanc rhwng 6 ac 8 oed sy’n aelodau o Gymdeithas y Sgowtiaid. Byddant yn cyfarfod ac yn gweithio mewn amrywiaeth o grwpiau bach o’r enw lodges. Fel arfer, ceir 24 o fechgyn mewn clwstwr a thîm o oedolion sy’n cynllunio’r rhaglen ac yn ei rhedeg.

Cybiaid

Mae Cybiaid y Sgowtiaid rhwng 8 a 10½ oed, ac yn aelodau o Griw Cybiaid y Sgowtiaid. Bydd Arweinydd Cybiaid y Sgowtiaid yn rhedeg y Criw gyda chymorth tîm o Gynorthwywyr, y maent oll yn neilltuo’u hamser rhydd ac y maent wedi cael hyfforddiant arbennig er mwyn eu helpu i gyflawni’r rôl mewn ffordd effeithiol. Fel arfer, bydd y bobl ifanc yn galw Arweinydd Cybiaid y Sgowtiaid yn Akela ac fe allai’r Oedolion eraill gael eu galw yn Baloo, Bagheers neu Kaa. Mae’r Arweinwyr sy’n Oedolion yn gyfrifol am gynllunio a chynnig rhaglen o weithgareddau a gemau ar gyfer cyfarfodydd y Criw, a threfnu teithiau a digwyddiadau arbennig.

Sgowtiaid

Fel arfer, bydd sgowtiaid yn bobl ifanc rhwng 10½ ac 14 oed. Gall person ifanc ymuno â’r Trŵp pan fyddant yn 10 oed ac mae modd iddynt barhau i fynychu nes y byddant yn 15 oed. Trŵp y Sgowtiaid yw’r drydedd Adran yng Ngrŵp y Sgowtiaid, a’r un olaf.

Os ydych yn chwilio am Grŵp Sgowtiaid yn eich ardal chi, cliciwch ar y cyswllt isod.

Grwpiau Sgowtiaid Ceredigion

Sgowtiaid Ceredigion

Sgowtiaid Cymru

Cadetiaid

Cadetiaid Mor

Ambiwlans Sant Ioan

Sant Ioan yng Nghymru

Ambiwlans Sant Ioan