You are here: Home Adref Gweithgareddau Hamdden Chwaraeon

Chwaraeon

Ceredigion Actif

Am wybodaeth gweithgareddau hamdden a chwaraeon yng Ngheredigion cliciwch ar y linc yma www.ceredigionactif.org.uk neu dilynwch ni ar Facebook drwy chwilio am ‘Ceredigion Actif’ neu ar Trydar @CeredigionActif

Pêl-droed

  

Clybiau Pêl-droed lleol

 

Clybiau Rygbi Lleol

 

Pêl-rwyd

  • Clwb Aberteifi
  • Clwb Bont

 

Chwaraeon Anabledd

  

Campau’r Ddraig

Campau’r Ddraig

Beth yw Campau’r Ddraig?

Menter gan Gyngor Chwaraeon Cymru a ariennir gan y Loteri Genedlaethol yw Campau’r Ddraig a’i diben yw cynnig cyfleoedd chwaraeon hwyliog a phleserus i blant 7 – 11 oed.

Gan weithio’n agos gydag ysgolion a chlybiau chwaraeon cymunedol, mae Campau’r Ddraig yn cael effaith ddramatig ar gyfranogiad chwaraeon drwy annog plant i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon trefnus.

Cydlynydd Campau’r Ddraig yng Ngheredigion yw:
Bryn Evans
Cyngor Sir Ceredigion
Adran Addysg a Gwasanaethau Cymunedol
Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3UE.

Ffôn: (01970) 633695
Facs: (01970) 633663
E-bost: bryne@ceredigion.gov.uk

Rhaglen 5×60

Nod rhaglen 5×60 yw cynyddu nifer y disgyblion uwchradd y maent yn cymryd rhan mewn chwaraeon neu weithgarwch corfforol am 60 munud, o leiaf bum gwaith yr wythnos.

Mae’r cynllun hwn gan Chwaraeon Cymru yn cynyddu’r cyfleoedd i blant cynradd gymryd rhan mewn chwaraeon allgyrsiol a sesiynau gweithgarwch corfforol.  Mae’n datblygu cynllun Chwaraeon y Ddraig.

Mae pob Ysgol Uwchradd ar draws Ceredigion wedi ymrwymo i’r cam o gyflwyno’r rhaglen.  Am ragor o wybodaeth am y cynllun yng Ngheredigion ac ar draws Cymru, cliciwch ar y cysylltiadau canlynol.

Rhaglen 5×60 yng Ngheredigion

5×60 Chwaraeon Cymru

5×60 Llywodraeth Cymru

 

Cymunedau Gweithredol yn cynnig y gwasanaethau canlynol:

Grantiau Cist Gymunedol i chwaraeon gwirfoddol a grwpiau gweithgaredd corfforol ledled Ceredigion.
Cynnig Cyngor Chwaraeon Ceredigion -

• Cyrsiau Amddiffyn Plant am Ddim ar gyfer gwirfoddolwyr
• Cyrsiau Cymorth Cyntaf Chwaraeon. (£ 15 / £ 20)
• Gwobrau Rhyngwladol
Gwobrau
• Hyfforddwr Chwaraeon y Flwyddyn
• Diwrnod Gwobrau Chwaraeon
• Mae grantiau gyda chyrffau gwahanol, Cyngor Sir Ceredigion, Chwaraeon Cymru a nifer o rai eraill.
• Cyngor ar strwythurau clybiau, cynlluniau datblygu chwaraeon, sefydlu mentrau newydd.
• Addysg Hyfforddwyr
• Cystadleuaeth Chwaraeon Rhyng Cymunedau
• Cysylltu gyda Chyrff Llywodraethu Cenedlaethol
• cyswllt sirol LAPA.
• Gwobrau Arweinwyr Chwaraeon
• Cyswllt Iechyd a Lles.

Cymraeg a Saesneg

Yn agored i bob oedran.