You are here: Home Adref Gweithgareddau Hamdden Chwarae Sefydliadau Chwarae

Sefydliadau Chwarae

Llwybrau Porffor– Mae ‘Prosiect Chwarae Llwybrau Porffor’ yn brosiect wedi’i ariannu gan y gronfa Loteri Fawr er mwyn darparu chwarae mynediad agored yn rhad ac am ddim i blant a phobl ifanc yn Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin.

Chwarae Cymru – Mae Chwarae Cymru yn elusen annibynnol a ariannir gan Lywodraeth Cymru trwy gyfrwng yr Adran Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. Maent yn gweithio i godi ymwybyddiaeth o’r angen i blant a phobl ifanc i chwarae, a’u hawl i wneud hynny, gan hyrwyddo arfer da ar bob lefel wrth wneud penderfyniadau ac ym mhob man lle y gallai plant fod yn chwarae.

Diwrnod Chwarae – Diwrnod Chwarae yw’r diwrnod cenedlaethol ar gyfer chwarae, y mae’n cael ei ddathlu ar y dydd Mercher cyntaf ym mis Awst fel arfer.

RAY Ceredigion

Pengloyn
Tabernacle Street
Aberaeron
Ceredigion
SA46 OBN

(01545) 570686 

DASH

Mae DASH yn darparu ystod o gynlluniau hamdden ar draws Ceredigion ar gyfer plant a phobl ifanc anabl. Rydym yn cynnig cynlluniau chwarae ar gyfer plant 4-11 oed, Diwrnodau Gweithgarwch ar gyfer plant 12+, Penwythnosau i Ffwrdd DASH, cynllun Ymuno ar gyfer plant (4-11) sy’n manteisio ar ddarpariaeth y brif ffrwd a grwp cymdeithasol Frendzabout ar gyfer pobl ifanc anabl (12-25) a llawer iawn o gyfleoedd i wirfoddoli.

Bungalo Min-Y-Mor,
Gerddi Wellington,
ABERAERON,
SA46 0BQ.