You are here: Home Adref Gweithgareddau Hamdden Chwarae Gwybodaeth chwarae cynhwysol

Gwybodaeth chwarae cynhwysol

Gweler isod restr o safleoedd we defnyddiol sy’n darparu gwybodaeth defnyddiol i sicrhau chwarae cynhwysol i bob plentyn ynghyd â gwybodaeth am offer chwarae defnyddiol.

Sensory Trust Mae Sensory Trust yn hyrwyddo ac yn cefnogi gwaith i greu a rheoli lleoedd yn yr awyr agored y mae modd i bawb eu defnyddio a’u mwynhau, waeth beth fo eu hoedran neu eu gallu.

Kids Elusen yw KIDS sy’n gweithio gyda phobl anabl, pobl ifanc a’u teuluoedd er mwyn hyrwyddo cynhwysiant.

Intensive Interaction Gwybodaeth am Ryngweithio dwys, cyrsiau ac adnoddau.

Sense Toys Amrediad braf o adnoddau a theganau.

Makaton Elusen makaton – adnoddau a gwybodaeth.

Teganau Anghenion Arbennig Teganau ac offer.

Sensory Toy Warehouse Teganau ac offer synhwyraidd.

Ideal Learning Pypedau doliau iaith arwyddion mawr (pypedau Molly a Pip)

Playwork Gwefan gyffredinol ynghylch gwella cyfleoedd i blant.

 

Llyfrau:

Inclusive Play: Practical Strategies for Working with Children aged 3 to 8, gan Theresa Casey. Paul Chapman Publishing.

The Intensive Interaction Handbook, gan Hewett, Firth, Barber a Harrison. Sage.

Cultivating Creativity in Babies, Toddlers and Young Children, gan Tina Bruce. Hodder a Stoughton.

Fun with Messy Play: Ideas and Activities for Children with Special Needs. Tracey Beckerley. Jessica Kingsley Publishers.

Learning through LandscapesMae’r wefan hon ar gyfer unrhyw un sy’n rhannu angerdd ar gyfer creu lle chwarae ysgogol I blant a phobl ifanc allan yn yr awyr agored. Mae ‘Learning through Landscapes’ yn helpu plant I gysylltu â natur, fod yn fwy egniol, dysgu yn yr awyr agored, datblygu sgiliau cymdeithasol a chael hwyl.