You are here: Home Adref Gweithgareddau Hamdden Chwarae Ardaloedd Chwarae Meddal

Ardaloedd Chwarae Meddal

Antur Aber Adventure

Canolfan Hamdden Plascrug
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 1HL

Rhif ffôn: (01970) 624579�
Ebost: plascrug-leisure@ceredigion.gov.uk

Canolfan Hamdden Plascrug

Glan y Mor, Clarach – Lle Chwarae Meddal  

Parc Hamdden Glanymor�
Bae Clarach�
Aberystwyth
Ceredigion  �
SY23 3DT   

Rhif ffôn: (01970) 828900

Parc Hamdden Glanymor

 

Teifi Mania


Uned 1, Parc Piliau, off Station Road,
Ystad Ddiwydianol Pentood,
Aberteifi,
Ceredigion
SA43 3AL

Rhif ffôn: 01239 615772

 

Canolfan Chwarae Ar y Bel

 
Canolfan Business Forge
Aberaeron
Ceredigion
SA46 0HA
 
Rhif ffôn: 01545 57112
E-bost: arybel@hotmail.co.uk

Ar y Bel