You are here: Home Adref Gweithgareddau Hamdden Chwarae

Chwarae

Beth yw chwarae?

“Chwarae yw un o’r ffyrdd y bydd plant yn dysgu am eu hunain, y bobl o’u cwmpas, eu hamgylchedd a’r gymuned y maent yn byw ynddi.”

Mae chwarae yn hanfodol ar gyfer:

  • Twf corfforol, emosiynol ac ysbrydol
  • Datblygiad deallusol ac addysgol
  • Sgiliau cymdeithasol ac ymddygiadol

Lleoedd i Chwarae
Bydd plant yn chwarae yn unrhyw le ar unrhyw adeg cael y cyfle. Fel rhieni / gofalwyr, y rhai sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc, teuluoedd a byw / gweithio mewn cymunedau mae gennym gyfrifoldeb i greu’r amodau cywir lle gall plant gael gafael ar gyfleoedd i chwarae.

 

Gweler y daflen wybodaeth hon sy’n anelu i gefnogi ymarferwyr y blynyddoedd cynnar i ddarparu gweithgarwch corfforol trwy chwarae’r tu allan yn eu lleoliadau.

Gallwch hefyd ddod o hyd i fannau chwarae trwy ein Cyfeiriadur o Wasanaethau.

Rydym yn ychwanegu gwybodaeth yn barhaus a byddem yn croesawu unrhyw wybodaeth am fannau chwarae sydd ar gael i chi fod yn gwybod am yn eich ardal leol.